Cymdeithas Offerynnau
Traddodiadol Cymru yn cyflwyno
Gweithdai Dysgu Alawon Tradodiadol

Logo Clera

The Society for the
Traditional Instruments of Wales presents
Welsh Tradiditional Music Workshops Gerard Kilbride
Cyflwyno bywyd ein halawon
drwy bwyslais ac addurno
gyda'r bwa a'r bysedd.

Dysgu wrth wrando
- a gwrthod caethiwed y dotiau!

gweithdy

Gerard Kilbride

Bringing life to our tunes
through emphasis and ornamentation
with the bow and the fingers.

Learn by listening
- and escape the chains of the dots!


Lawrlwytho fersiwn graffeg
o gerddoriaeth y set o 3 alaw,
ffurf .gif

cerddoriaeth - gif - score
Download a graphics file 
of the score for the set of 3 tunes

.gif format
Lawrlwytho fersiwn .pdf
o gerddoriaeth y set o 3 alaw,
ar gyfer argraffu.

cerddoriaeth - pdf - score
Download a .pdf version
of the score for the set of 3 tunes
for printing.

Ffeiliau midi i wrando ar yr alawon:
Lawrlwytho Serch a Hiwmor
Lawrlwytho Y Facsen Felen
Lawrlwytho Sesiwn yng Nghymru
cerddoriaeth - gif - score
Midi files for listening to the tunes
Download Serch a Hiwmor (Joy & Humour)
Download Y Facsen Felen (Yellow Fetlock)
Download Sesiwn yng Nghymru