Nôl/Back

Gweithdy Bangor Workshop

Sad, Ebr 13
2013
Sat, Apr 13

Nôl - Back

Berea Newydd, Rhodfa Dewi Sant,
Ffordd Penrhos, BANGOR  LL57 2AX
13.4.2013
13.30-17.30
Berea Newydd, St David's Avenue,
Penrhos Road,  BANGOR  LL57 2AX

Tiwtoriaid


Tutors

Oherwydd anafiad i'w law chwith, ni fedr Nial Cain cymryd ei ddosbarth.
Bydd Jenn Williams, ffidlwr talentog ac athrawes gynradd amyneddgar yn cymryd ei le.

Nial Cain has unfortunately injured his left hand and will not be able to lead his class.
Jenn Williams,  a talented fiddler and a patient primary schoolteacher will take his place.
Dosbarth chwawraewyr profiadol
Mae Stephen Rees yn gerddor ac arweinydd gweithdai profiadol, sydd yn ceisio rhannu’r llawenydd y mae e’n ei gael wrth chwarae alawon traddodiadol Cymreig. Mae'n brofiadol wrth chwarae myrdd o offerynnau, yn ddarlithydd cerdd ac mae wedi cyflwyno'n cerddoriaeth draddodiadol dros y byd gydag  Ar Log, Y Glerorfa a Crasdant.
Bydd yn dysgu yn y modd traddodiadol a ddefnyddiwyd drwy'r genhedloedd gan ddysgu trwy'r glust,gan wrando a chwarae.

Stephen Rees
Stephen Rees
Class for experienced players
Stephen Rees is an experienced musican and workshop leader, who does his best to share the joy he gets from playing Welsh traditional tunes.
He is a multi-instrumentalist, a music lecturer and has played our music across the world with  Ar Log, Y Glerorfa and Crasdant.
In his class he aims to use the traditional way of passing our music through the generations, by learning music by ear: through listening and playing.
Alaw a chyfeiliant - canolig
Magwyd Gwenan ar aelwyd Gymraeg lle'r oedd cerddoriaeth, canu a'r diwylliant Gymraeg a Chymreig yn rhan annatod o'i bywyd. Bu'n astudio cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor ac Academi Gerdd Frenhinol Llundain. Mae yn gerddor, cantores werin a chyfeilydd Cerdd Dant flaenllaw sydd wedi perfformio mewn gwyliau lu yn Ewrop a Gogledd America. Mae hefyd yn athrawes telyn brofiadol ac wedi rhyddhau dwy CD unigol ar label Sain.
Mae ei brwdfrydedd yn rhoi ysbryd arbennig i'w chwarae a'i chanu. Bydd yn annog aelodau ei dosbarth i wneud yr un peth gyda'n halawon traddodiadol.
Gwenan Gibbard
Gwenan Gibbard
www.gwenangibbard.com
Tunes - intermediate players
Gwenan is a talented and engaging singer and player who has shared her love for traditional music since she grew up on the Llŷn peninsula  family in which singing and Welsh culture in general were vital.
She studied Welsh traditional music and performance at Bangor University and the Royal Academy of Music in London and has performed it in many festivals in Europe and North America, has released two CDs on the Sain label and is an exprienced harp tutor.
Her enthusiasm injects life into her playing and singing.
She will help players to do the same in their playing of our traditional tunes.

Dosbarth dechreuwyr

Mae Jenn yn ffidlwraig a thiwtor profiadol ac amyneddgar a astudiodd yn Adran Gerddoriaeth Prifysgol Bangor. Athrawes ysgol gynradd yw o ran ei gwaith pob dydd. Mae hefyd wedi chwarae'r ffidil gyda nifer o fandiau megis Sarah Louise a'r Band a Yucatan ac wedi chwarae gyda'r Glerorfa ac i Ddawnswyr Nantgarw.
Jenn Williams
Jenn Williams

Class for beginners

Jennifer is an experienced fiddler and tutor  whose profession is teaching primary school children.
She studied in the Music Department of Bangor University.
As well as all this, she has performed as fiddler in many Welsh bands including Sara Louise a'r Band and Yucatan, Y Glerorfa and for Dawnswyr  Nantgarw

Trefnydd y gweithdy
catrin@sesiwn.com
Catrin Meirion
Catrin Meirion

Workshop organiser
catrin@sesiwn.com

Pris cyffredinol

£7.50

Standard price

Plentyn / myfyriwr

£5.00

Child / student

Pris teulu

£12.00

Family price

Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth

Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost.


Click here to reserve your place in a class

This is a .pdf file for you to print, complete and post with a cheque.
Alternatively you can copy, complete and paste the form contents in an e-mail.Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today