CLERA
Cymdeithas Offerynnau

Traddodiadol Cymru
Sesiwn ddros Gymru
CLERA
The Society for the
Traditional Instruments of Wales

HAFAN Digwyddiadur Gweithdai Setiau Alawon
Gwybodaeth Cysylltiadau
HOME Events Diary
Workshops Tunes in Sets
Information Contacts

Alawon
ar gyfer
Dydd Gŵyl Dewi
Mawrth 1af 2014
Gweithdy

Tunes
for playing on
St David's Day
March 1st 2014
Cliciwch botwm 'Nôl' eich porwr
i ddod yn ôl i'r dudalen hon.

Cliciwch yma am ragor o alawon mewn setiau
Cliciwch yma am setiau misol MEU Cymru

Click the 'Back' button of your browser
to return to this page.

Click here for more tunes in sets
Click here for the monthly MEU Cymru sets
Ymarfer ar gyfer y bandstand
Yr Owain Glyndŵr. Sgwâr Sant Ioan,
CAERYDD  CF10 3NB


Ymgynnull ar gyfer yr Orymdaith
Rhodfa Brenin Edward VII
CAERYDD  CF10 3NB


10.00 - 11.30
11.45 - 12.15Practice for bandstand
The Owain Glyndŵr, St John's Square,
CARDIFF   CF10 1GL

Assemble for the parade
King Edward VII Avenue
CARDIFF   CF10 3NB

Yr Orymdaith
O Neuadd y Ddinas
drwy'r strydoedd i Gastell Caerdydd


12.30 - 13.15
The Parade
From City Hall
through the streets to Cardiff CastleRhestr y gyngerdd yn nhrefn y wyddor Concert play list in performance order
1. Hen wlad fy nhadau
 
Yr Anthem Genedlaethol / The National Anthem 
2. Set Pwt ar y Bys        222
   Pwt-ar-y-bys (D) / Pant Corlan yr Ŵyn (G) / Y Delyn Newydd (G).
3. Set Cader Idris        222/1
   Cader Idris (D) / Llwyn Onn (G) / Merch Megan (G) / Wyres
4. Set Harbwr Corc    3292   
Torth o Fara (G: 3) / Glandyfi (G: 2) / *Harbwr Corc (G: 1, 4(1canu +1)) / Mopsi Don (G: 3)
5. Set Hen Ferchetan     229 
Farwel i'r Marian (Dm: 2) / Nyth y Gwcw (Dm: 3) / Hen Ferchetan (Dm: 1 + 4(1canu +1))
6. Glân Meddwdod Mwyn     2
Glân Meddwdod Mwyn (D)

Alawon i'r dawnswyr Tunes for dancers

Setiau alawon ar gyfer yr orymdaith
Tune sets for the parade
Amser Cyffredin  4/4   Common time
Hel y Sgwarnog Set
Machynlleth Set
Pwt Set
Y Gelynnen Set
Y Lili Set
Ymdeithdonau Set
Moel yr Wyddfa Set
Pigau'r Dur/Rali Twm Sion Set
Nos Galan Set
Crwtyn Llwyd Set
Codiad yr Ehedydd Set
Cân y Coliar Set

Jigiau   6/8    Jigs
Difyrrwch Gwŷr Dyfi Set
Harbwr Corc Set
Hel Sgyfarnog Set
Hen Ferchetan Set
Jigiau De Cymru setCyfeiriwch eich ymholiadau a'ch sylwadau at:   meurig@sesiwn.com   :your contact  for queries and suggestions

 Am ragor o alawon, ewch at:   www.meucymru.co.uk    :the website for more tunes

WG logo
ACW logo
Lottery logo