Nôl/Back

Clybiau Alawon Clera

yn Sain Ffagan

Clera Tune Clubs in Saint Fagans

24 Mawrth
2019
March 24

Bydd aelodau Clybiau Alawon ar draws De Cymru yn ymuno i roi dau berfformiad yn y fynedfa newydd yn Sain Ffagan
ar ddydd Sadwrn, Mawrth 24


Clera Tune Club members from across South Wales will join together to give two performances in the new entrace hall at St Fagans on Satruday March 24th

Clybiau Alawon Clera
yn Sain Ffagan 24 Mawrth

Gwahoddwn chi fel aelod Clera i ymuno â'n sesiynau perfformio yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Ymgynnull a'r sesiwn ymarfer gyntaf


Sesiwn lwyfan


Ail sesiwn ymarfer


Ail sesiwn lwyfan
10.00

11.00

11.30
12.30

13.00
14.00

14.30
15.30

Clera Tune Clubs
at St Fagans March 24

As Clera members, you are invited to join our session performances at the National Museum of History at St Fagans.

Assemble and first practice session


Stage session


Second practice session


Second stage session


Cliciwch yma am ddigwyddiadau eriall
Cliciwch yma am nodiant a thraciau'r alawon i chwarae
 


Cliciwch yma i fynd at Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Logo Clera
Click here to go to the Clera website
Click here for Clera membership
WG logo
ACW logo
Lottery logo