Nôl/Back

Clybiau Alawon Clera

yn Sain Ffagan

Clera Tune Clubs in Saint Fagans

27 Hydref
2019
October 27

Bydd aelodau Clybiau Alawon ar draws De Cymru yn ymuno i roi dau berfformiad yn yr atriwm newydd yn Sain Ffagan
ar ddydd Sadwrn, Hydref 27.
Bydd croeso i aelodau Clera ymuno â nhw.


Clera Tune Club members from across South Wales will join together
to give two performances
in the new atrium
at St Fagans on Saturday Oct 27th.
Clera members
are welcome
to join them.

Clybiau Alawon Clera
yn Sain Ffagan 27 Hydref

Gwahoddwn chi fel aelod Clera i ymuno â'n sesiynau perfformio yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Cofiwch i droi'r cloc ymlaen


Ymgynnull


Sesiwn lwyfanAil sesiwn lwyfan

Cliciwch yma i weld y rhestr setiau


10.15


11.00
12.00

13.00
14.00

Clera Tune Clubs
at St Fagans October 27

As Clera members, you are invited to join our session performances at the National Museum of History at St Fagans.

Remember to turn the clock forward

Assemble


Stage session


Second stage session

Click here for the set list for the event

Cliciwch yma am nodiant a thraciau'r alawon
Cliciwch yma am ddigwyddiadau eriall
 


Cliciwch yma i fynd at Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Logo Clera
Click here to go to the Clera website
Click here for Clera membership
WG logo
ACW logo
Lottery logo