Back / Nôl

Clwb Alawon Llanilltud Fawr Tune Club


2019

Cyfres o ddosbarthiadau dysgu alawon
traddodiadol Cymreig
fel arfer yn Ystafell Marcross
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf,
Llanilltud Fawr,  CF61 1STA series of classes
for learning
Welsh Traditional Music
normally Marcross Room
Western Vale Integrated Children's Centre
Station Road,
Llantwit Major,  CF61 1STDydd Sadwrn, Chwefror 9

17/2/2018
13.00 - 17.00

Saturday February 9th
Gweithdy
gyda Robert Evans
ar gyfer cerddorion gyda pheth profiad
Bydd Robert yn dysgu i ni rai o alawon Edward Jones  y mae eisoes wedi chwarae yn yr Old Swan, a thôn gorymdeithiol hyfryd y Fari Lwyd
Tanysgrifwyr £10,
 eraill £14.
Workshop
with Robert EVans
for all musicians with some experience.
Robert will teach us a couple of tunes from Edward Jones which he has played in the Old Swan, and a lovely processional Mari Lwyd tune
Subscribers £10,
others £14.

Dydd Sadwrn, Mawrth 9
Chwarae yn Sain Ffagan
gyda Gwerin Gwent
Ymarfer
Perfformiad 1
Perfformiad 2
Alawon o  lyfrau Alawon Sesiwn 1 a 2.


18/3/2018

10.30 - 11.45
12.00 - 13.00
14.00 - 15.00


Saturday March 9
Playing in Saint Fagans
with Gwerin Gwent
Practice
Performance 1
Performance 2
Tunes from the Alawon Sesiwn books 1 & 2.


Pris tanysgrifio am y flwyddyn gyfan

£15.00

Subscription for the whole year.


Trefnyddion y Clwb alawon
Rob Bradshaw
Stephanie Kempley
clwbalawon@gmail.com
Tune Club organisers
Cliciwch yma i glywed a chael nodiant alawon poblogaidd

 
Click here to hear and see the scores of popular tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i wybod am Clera heddiw
Logo Clera
WG logo
ACW logo
Lottery logo