Back / Nôl

Clwb Alawon Llanilltud Fawr Tune Club


2018

Cyfres o ddosbarthiadau dysgu alawon
traddodiadol Cymreig
fel arfer yn Ystafell Marcross
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf,
Llanilltud Fawr,  CF61 1STA series of classes
for learning
Welsh Traditional Music
normally Marcross Room
Western Vale Integrated Children's Centre
Station Road,
Llantwit Major,  CF61 1STDydd Sadwrn, Chwefror 17

17/2/2018
10.30 - 16.30

Saturday February 17th
Gweithdy
gyda Ceri Matthews
ar gyfer cerddorion gyda pheth profiad
Brodor o Abertawe yw Ceri ac mae ei gariad at y ddinas wedi'i symbylu i gyfansoddi
alawon sy'n berthnasol i'r ardal.
Bydd yn dysgu rhai o'r alawon hyn yn y gweithdy hwn.
Aelodau £12 am y dydd, £8 hanner, eraill £15 am y dydd.

Workshop
with Ceri Matthews
for all musicians with some experience.
Ceri originated from Swansea and his love of the city has inspired him to create melodies associated with the area.
He will be teaching some of these in this Workshop.
Members £12 all day, £8 half day, non-members £15 all day.

Dydd Sul, Mawrth 18
Ymarfer agored
ar gyfer cerddorion gyda pheth profiad
Alawon o  lyfr Alawon Sesiwn i baratoi ar gyfer diwrnod cerddoriaeth draddodiadol yn Sain Ffagan, Mawrth 24.18/3/2018
13.00 - 17.00


Sunday March 18
Open practice
for all musicians with some experience.
Tunes from the Alawon Sesiwn book in preparationi for the day of Welsh traditional music at St Fagans on March 24th.
Dydd Sadwrn,
Mawrth 24
Chwarae gyda Clera
yn Sain Ffagan


18/3/2018
13.00 - 17.00


Saturday
March 24

Playing with Clera
at St Fagans


Sadwrn, Ebrill
14

Mae Helen wedi ysgrifennu ail ran i ddetholiad o alawon Cymraeg adnabyddus gydag enwau lleoedd yn eu teitlau. Felly dewch draw i chwarae'r un rhan o'r alawon hyn neu'r ddau. Dylai fod yn ddiwrnod hyfryd o gerddoriaeth! £ 16 am y dydd, gan gynnwys copïau o'r gerddoriaeth, neu £ 12 os oes gennych drefniadau alaw Helen eisoes.


14/4/2018

10.30 - 16.30

Helen Adam

Saturday April
14

Helen has written second parts to a selection of well-known Welsh tunes with place names in their titles.  So come along and play either or both parts of these tunes.  It should be a lovely day of music!  £16 for the day including copies of the music, or £12 if you already have Helen’s tune arrangements.

Dydd Sadwrn, Mai 19

19/5/2017
13.00 - 17.00

Saturday May 19th
Sesiwn agored
ar gyfer pob cerddor  gyda pheth profiad
Adolygu'r alawon

£3
Open session
for all musicians with some experience.
Review of this season's tunes

Dydd Sul, Mehefin 3
Parti Te'r Haf


3/6/2018
13.00 - 17.00

Sunday June 3rd
Summer Tea Party.

Pris diwrnod cyfan
am + pm
Full day price
Pris cyffredinol £15.00
Standard price
Pris y dosbarth i aelodau £12.00 Class price for membersPris hanner diwrnod am / pm Half day price
Pris y dosbarth i aelodau £8.00 Class price for membersPris ymaelodi tan ddiwedd y gyfres

£15.00

Tune club membership to the end of the series


Trefnyddion y Clwb alawon
Rob Bradshaw
Stephanie Kempley
clwbalawon@gmail.com
Tune Club organisers
Cliciwch yma i glywed a chael nodiant alawon poblogaidd

 
Click here to hear and see the scores of popular tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo