Cymdeithas
Offerynnau Traddodiadol Cymru
HAFAN
Dysgwch a chwaraewch Gerddoriaeth Draddodiadol Gymreig

The Society for the
Traditional Instruments of Wales
HOME
Learn and play
Welsh Traditional Music

Sesiynau Dyddiadur Clybiau Alawon
Digwyddiadur
Alawon Cysylltu
Sessions Events Diary
Tune Clubs
Blog Tunes Contact

Sesiwn Cymro-Galisiadd
Yr Albany, 105 Donald Street
Y Rhath, Caerdydd  CF24 4TL
Iau/Thurs
18/7/2019
20.30-23.00
Cardiff Welsh-Galician Session
The Albany, 105 Donald Street,
Roath, Cardiff  CF24 4TL
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sad / Sat
20/7/2019
10.00-12.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congreg. Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Perfformiad Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr, Nelson,
TREHARRIS   CF46 6ER
Sun / Sul
21/7/2019
14.00-15.00
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Parti Dawns Aberystwyth ar lan y môr
Croeso i offerynwyr a dawnswyr
Y Bandstand ar y prom, ABERYSTWYTH

Llun/Mon
22/7/2019
19.30 - 21.30
Parti Dawns Aberystwyth at the Bandstand
Musicians and dancers wlecome
The Bandstand, ABERYSTWYTH sea front
Bob wythnos - Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
22/7/2019
20.30-22.30
Cardiff Welsh session - now every week
back at The Owain Glyndŵr
10 St John's Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Sesiwn Pentyrch
Y Lewis Arms, Heol Goch
Pentyrch, CAERDYDD  CF15 9PN
Iau/Thurs
25/7/2019
20.30-23.00
Pentyrch Session
The Lewis Arms, Heol Goch,
Pentyrch, CARDIFF  CF15 9PN
Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Sad/Sat
27/7/2019
12.00 - 15.00
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND
Parti Dawns Aberystwyth ar lan y môr
Croeso i offerynwyr a dawnswyr
Y Bandstand ar y prom, ABERYSTWYTH

Llun/Mon
29/7/2019
19.30 - 21.30
Parti Dawns Aberystwyth at the Bandstand
Musicians and dancers
welcome
The Bandstand, ABERYSTWYTH sea front
Bob wythnos - Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
29/7/2019
20.30-22.30
Cardiff Welsh session - now every week
back at The Owain Glyndŵr
10 St John's Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
31/7/2019
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Tŷ Gwerin a sesiynau o gwmpas y maes
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Wrth ymyl yr A470 i'r de, LLANRWST  LL26 0RA
Sad / Sat
3-10/8/2019
Tŷ Gwerin and sessions around the maes
National Eisteddfod
Side of the A470 south of Llanrwst  LL26 0RA


Argraffiad newydd o Alawown Sesiwn l!
Llyfr A5 o 81 alaw traddodiadol Cymreig
wedi'u trefnu mewn 26 set sesiwn.
Pris £6 (£5 i aelodau) + £3 cludiant


A new print of Alawon Sesiwn 1 is coming!
An A5 fold-flat book of 81 Welsh tunes
arranged in 26 session sets
Price £6 (£5 to members) + £3 delivery

Lansiwyd cyhoeddiad diweddar Clera yn yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd :
Alawon Sesiwn 2, llyfr A5 o 74 alaw traddodiadol Cymreig wedi'u trefnu mewn 27 set sesiwn.
Pris £6 (£5 i aelodau) + £3 cludiant

Tŷ Gwerin in the National Eisteddfod of Wales in Cardiff Bay saw the launch of Clera's latest publication:
Alawon Sesiwn 2, an A5 fold-flat book of 74 Welsh tunes arranged in 27 session sets
Price £6 (£5 to members) + £3 delivery
Gostyngiad pris am bynu Alawon Sesiwn 1 a 2 gyda'i gilydd: £11 (£9 i aelodau)
E-bostiwch eich archeb i: post@clera.org

Special price if you buy Alawon Sesiwn 1 and 2 together: £11 (£9 to members)
E-mail your order to post@clera.org
Aelodaeth Clera
Mae'r flwyddyn aelodaeth yn rhedeg
o Ionawr 1 i Ragfyr 31.
Cliciwch yma am ffurflen ymaelodi.
Clera Membership
The membership year runs
from January 1 to December 31.
Click here for a membership form.

Daeth cyfnod ariannu Alawon Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru i ben ar Fai 31ain 2014 ond mae'r clybiau alawon yn parhau.
Cynhaliwn y wefan hon er mwyn hysbysebu clybiau alawon a  gweithdai Clera a sesiynau sydd yn rhedeg ar draws Gymru, a hefyd fel adnodd alawon i'w chwarae.
Os hoffech ymuno â Chlwb Alawon neu hyd yn oed trefnu un,
cysylltwch â ni.


The period of funding Alawon Cymru' activities by the Wales Arts Council ended on May 31st 2014, but tune clubs and sessions carry on.
We are maintaining this website in order to publicise Clera tune clubsworkshops
and sessions that are running across Wales, and also as a source of tunes to play.
If you would like to get involved in
attending or running a Tune Club
then please contact us.

Gwybodaeth bellach:
meurig@sesiwn.com
02920 628300
Mike Lease
Meurig Williams

Further information from:
meurig@sesiwn.com
02920 628300

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i wybod mwy am Clera
Logo Clera
GWYBODAETH DYDDIADUR GWEITHDAI BLOG GWEITHDAI
ALAWON CYSYLLTIADAU
INFORMATION EVENTS DIARY
WORKSHOPS WORKSHOP BLOG TUNES CONTACTS
WG logo
ACW logo
Lottery logo