Cymdeithas
Offerynnau Traddodiadol Cymru
HAFAN
Dysgwch a chwaraewch Gerddoriaeth Draddodiadol Gymreig

The Society for the
Traditional Instruments of Wales
HOME
Learn and play
Welsh Traditional Music

Sesiynau Dyddiadur Clybiau Alawon
Digwyddiadur
Alawon Cysylltu
Sessions Events Diary
Tune Clubs
Blog Tunes Contact
Sesiwn Pentyrch
Y Lewis Arms, Heol Goch
Pentyrch, CAERDYDD  CF15 9PN
Iau/Thurs
30/1/2020
20.30-23.00
Pentyrch Session
The Lewis Arms, Heol Goch,
Pentyrch, CARDIFF  CF15 9PN
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwâr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
1/2/2020
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
1/2/2020
10.00-11.30
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
3/2/2020
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Cyfeilio i ddawnswyr Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
3/2/2020
19.30 - 21.30
Playing for Aberystwyth Dancers
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Sesiwn Caerdydd
Y Goat Major

33 Stryd Fawr, Canol Caerdydd  CF10 1PU

Llun/Mon
3/2/2020
20.30-22.30
Cardiff Welsh session
The Goat Major
33 High Street, Cardiff City Centre  CF10 1PU
Sesiwn Caernarfon (Anglesey Arms)
Tafarn yr Anglesey Arms, Yr Harbwr
CAERNARFON, Gwynedd   LL55 1SG
Maw/Tues
4/2/2020
20.30-23.00
Caernarfon (Anglesey Arms) Session
The Anglesey Arms, Harbour Front
CAERNARFON, Gwynedd   LL55 1SG
Sesiwn yr Wyddgrug
Bar Gwin y Delyn, 3 Stryd y Brenin
YR WYDDGRUG  CH7 1LA
Mer/Wed
5/2/2020
20.30-23.00
Mold Session
Delyn Wine Bar, 3 King Street
MOLD  CH7 1LA
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
, LONGTOWN,
Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
6/2/2020
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn, LONGTOWN,
Herefordshire  HR2 0LT
Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Gwe/Fri
7/2/2020
19.00 - 21.00
Six Bells Tune Club
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND
Clwb Telynau'r Cymoedd
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
8/2/2020
10.30-12.30
Valleys Harp Club
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad /Sat
8/2/2020
13.15-16.00
Gwerin Gwent Tune Clubs practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Gweithdy Alawon Gwerin
Siop Gerdd Ruffels, 2 Stryd Fawr,
Y Trallwng  SY21 7JF
Sad /Sat
8/2/2020
13.00-16.00
Welshpool Welsh Tune Workshop
Rufflels Music Shop, 2 High Street,

Welshpool, Powys  SY21 7JF


Argraffiad newydd o Alawon Sesiwn l!
Llyfr A5 o 81 alaw traddodiadol Cymreig
mewn 26 set sesiwn gyda rhwymiad gwifr.
Pris £6 (£5 i aelodau) + £3 cludiant
Fersiwn print mawr A4: £8 (aelodau £6) + clThe new print of Alawon Sesiwn 1 is here!
An A5 fold-flat book of 81 Welsh tunes
arranged in 26 session sets with wire binding.
Price £6 (£5 to members) + £3 delivery
A4 large print version: £8 (members £6) + del

Alawon Sesiwn 2, llyfr A5 o 74 alaw traddodiadol Cymreig wedi'u trefnu mewn 27 set sesiwn gyda rhwymiad gwifr.
Pris £6 (£5 i aelodau) + £3 cludiant
Fersiwn print mawr A4: £8 (aelod £6.50) + cl


Alawon Sesiwn 2, an A5 fold-flat book of 74 Welsh tunes arranged in 27 session sets, now with wire binding
Price £6 (£5 to members) + £3 delivery
A4 large print version: £8 (members £6.50)
Gostyngiad arbennig:
Sesiwn 1 a 2 gyda'i gilydd: £11
(£9 i aelodau)
1 a 2, A4 print mawr: £15 (aelod £12)
E-bostiwch eich archeb i: post@clera.org

Special discount:
Alawon Sesiwn 1 and 2 together: £11,
(£9 to members)
1 and 2, A4 large print: £15 (members £12)
E-mail your order to post@clera.org
Aelodaeth Clera
£10 y flwyddyn
, (£5 digyflog, £15 teulu)
Mae'r flwyddyn aelodaeth yn rhedeg
o Ionawr 1 i Ragfyr 31.
Cliciwch yma am ffurflen ymaelodi.
Clera Membership 
£10pa,
(£5 unwaged, £15 family)
The membership year runs
from January 1 to December 31.
Click here for a membership form.

Daeth cyfnod ariannu Alawon Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru i ben ar Fai 31ain 2014 ond mae'r clybiau alawon yn parhau.
Cynhaliwn y wefan hon er mwyn hysbysebu clybiau alawon a  gweithdai Clera a sesiynau sydd yn rhedeg ar draws Gymru, a hefyd fel adnodd alawon i'w chwarae.
Os hoffech ymuno â Chlwb Alawon neu hyd yn oed trefnu un,
cysylltwch â ni.


The period of funding Alawon Cymru' activities by the Wales Arts Council ended on May 31st 2014, but tune clubs and sessions carry on.
We are maintaining this website in order to publicise Clera tune clubsworkshops
and sessions that are running across Wales, and also as a source of tunes to play.
If you would like to get involved in
attending or running a Tune Club
then please contact us.

Gwybodaeth bellach:
meurig@sesiwn.com
02920 628300
Mike Lease
Meurig Williams

Further information from:
meurig@sesiwn.com
02920 628300

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i wybod mwy am Clera
Logo Clera
GWYBODAETH DYDDIADUR GWEITHDAI BLOG GWEITHDAI
ALAWON CYSYLLTIADAU
INFORMATION EVENTS DIARY
WORKSHOPS WORKSHOP BLOG TUNES CONTACTS
WG logo
ACW logo
Lottery logo