Cymdeithas
Offerynnau Traddodiadol Cymru
HAFAN

Dysgwch a chwaraewch Gerddoriaeth Draddodiadol Gymreig

Learn and play
Welsh Traditional Music
Sesiynau Dyddiadur Clybiau Alawon
Digwyddiadur
Alawon Cysylltu
Sessions Events Diary
Tune Clubs
Blog Tunes Contact
DIGWYDDIADAU
EVENTS

ARBENNIG - SPECIAL
GWERIN GWALLGO Cwrs i ieuenctyd
gyda pherfforwyr Gwerin Cymreig blaenllaw

Canolfan yr Urdd, Glan-llyn, BALA  LL23 7ST
Llun / Mon
i Iau / to Thurs
25-28/3/2024
GWERIN GWALLGO 4-day youth Folk course
led by leading Welsh Folk performers
at the
Urdd Youth Centre, Glan-llyn, Bala  LL23 7ST


Mawrth 2024

March

Dydd Gŵyl Dewi - dathlu yn y Brifddinas
Ymgynnull canol dydd, Gorymdaith am 12.30yh
Neuadd y Ddinas, Rhodfa Edward VII, CF10 3PG
Gwen/Fri
1/3/2024
12.00-13.00
St David's Day - celebrations in the Capital
Grand Parade at 12.30pm, assembling 12 noon
City Hall, King Edward VII Drive, CF10 3PG
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Gwen/Fri
1/3/2024
13.30-15.00
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
4/3/2024
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Llun/Mon
4/3/2024
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Fawr Chur
Aberystwyth   SY23 3QX
ch Hall,
Clwb Alawon y Ffin, Llansilin
Neuadd y Plwyf

Llansilin, Croesoswallt SY10 7QB
Maw/Tues
5/3/2024
19.00
Border Tune Club Llansilin
Parish Room
Llansilin, Oswestry SY10 7QB
Cerdd a Chanu Cymraeg yn Bar Chapter
 
Canolfan Celfyddydau Chapter, Market Road
Treganna,  CAERDYDD  CF5 1QE
Maw/Tues
5/3/2024
20.00-22.00
Welsh Music and Song in the bar at Chapter
Chapter Arts Centre, Market Road,
Canton, CARDIFF  CF5 1QE
Sesiwn Dinybych
 
Y Llelw Aur, Llangynhafal
 Dinbych  LL16 LN
Merch/Wed
6/3/2024
20.00-23.00
Denbigh Session
The Golden Lion, Llangynhafal
Denbigh  LL16 4LN
Sesiwn Galiseg Caerdydd
The Flute and Tankard

4 Windsor Pl, Cardiff CF10 3BX

Iau/Thurs
7/3/2024
19.30-22.00
Cardiff Galician session
The Flute and Tankard
4 Windsor Pl, Cardiff CF10 3BX
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sul / Sun
10/3/2024
14.00-16.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congregational Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
11/3/2024
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth   SY23 3QX
Llun/Mon
11/3/2024
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Fawr Church Hall,
Aberystwyth   SY23 3QX
Cerdd a Chanu Cymraeg yn Bar Chapter
 
Canolfan Celfyddydau Chapter, Market Road
Treganna,  CAERDYDD  CF5 1QE
Maw/Tues
12/3/2024
20.00-22.00
Welsh Music and Song in the bar at Chapter
Chapter Arts Centre, Market Road,
Canton, CARDIFF  CF5 1QE
Clwb Alawon Llynpenmaen
Gwesty George III
Llynpenmaen, DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1YD
Sad / Sat
16/3/2024
19.00
Penmaenpool Welsh Session
George III Hotel,
Penmaenpool,  DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1YD
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
18/3/2024
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL

Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Llun/Mon
18/3/2024
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Fawr Church Hall,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Cerdd a Chanu Cymraeg yn Bar Chapter
 
Canolfan Celfyddydau Chapter, Market Road
Treganna,  CAERDYDD  CF5 1QE
Maw/Tues
19/3/2024
20.00-22.00
Welsh Music and Song in the bar at Chapter
Chapter Arts Centre, Market Road,
Canton, CARDIFF  CF5 1QE
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Sgwâr Finsbury,
Dolgellau  LL40 1RE
Mer / Wed
20/3/2024
19.30
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Finsbury Square,
Dolgellau  LL40 1RE
Clwb Alawon Sesiwn #3 (trydydd nos Fercher)
Y Tair Pedol, 57 Heol Cefn,
Cefn Cribwr, Penybont-ar-Ogwr  CF32 0AY
Mer / Wed
20/3/2024
19.30-21.00
Sesiwn #3 Tune Club (Third Wednesday evening)
The Three Horseshoes, 57 Cefn Road,
Cefn Cribwr, Bridgend  CF32 0AY
GWERIN GWALLGO Cwrs i ieuenctyd
gyda pherfforwyr Gwerin Cymreig blaenllaw

Canolfan yr Urdd, Glan-llyn, BALA  LL23 7ST
Llun / Mon
i Iau / to Thurs
25-28/3/2024
GWERIN GWALLGO 4-day youth Folk course
led by leading Welsh Folk performers
at the
Urdd Youth Centre, Glan-llyn, Bala  LL23 7ST

Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL
Llun/Mon
25/3/2024
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Llun/Mon
25/3/2024
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Fawr Church Hall,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
26/3/2024
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Sesiwn Fach y Gwachel
Tafarn Pontardawe, 123 Stryd Herbert St, Alltwen,
Pontardawe, Abertawe   SA8 4ED
Maw/Tues
26/3/2024
19.00-21.00
Sesiwn Fach y Gwachel
The Pontardawe Inn, 123 Herbert St, Alltwen
Pontardawe, Swansea   SA8 4ED
Cerdd a Chanu Cymraeg yn Bar Chapter
 
Canolfan Celfyddydau Chapter, Market Road
Treganna,  CAERDYDD  CF5 1QE
Maw/Tues
26/3/2024
20.00-22.00
Welsh Music and Song in the bar at Chapter
Chapter Arts Centre, Market Road,
Canton, CARDIFF  CF5 1QE
CYHOEDDIADAU
PUBLICATIONS
Cynigwn Alawon Sesiwn yma i'ch helpu ymarfer eich alawon mewn setiau a dysgu rhai newydd.
Alawon Sesiwn is here to help you practise your tunes and sets and to learn new ones.
Llyfryn alawon a CDs
Pris cyffredin / pris aelod

£P1 / £P2
Tune books and CDs
Direct price / Member price
Llyfryn alawon sesiwn cyntaf Clera maint A5
Nawr ar gael maint A4
Alawon Sesiwn 1
A5 £6
/£5, A4 £10/£8
Clera's first session tune book A5 size
Now available in A4 size
Ail lyfryn alawon sesiwn Clera A5
Hefyd ar gael A4
Alawon Sesiwn 2
A5 £6/£5, A4 £9/£8
Clera's second session tune book A5 size
Also available in A4 size
Llyfryn alawon sesiwn diweddaraf Clera A5
- ar werth nawr
Alawon Sesiwn 3
A5 £6/£5, A4 £9/£8
Clera's latest session tune book
- now on sale
Llyfr alawon Clera i ddechreuwyr, gyda CDs
Pwt-ar-y-bys
£12
/£10
Clera's beginners' tune book, with CDs
CD cerddofa Clera, recordiwyd 2009
Y Glerorfa
CD £10
/£6
CD of Clera's Orchestra, recorded 2009
Llyfr setiau alawon a threfniadau Y Glerorfa
Hobed
£6
/£5
Book of Y Glerorfa Tunes/ Arrangements
Gostyngiadau am setiau

Maint A5  (+cludiant £3)

Sesiwn 1 a 2 gyda'i gilydd: £11
(£9 i aelodau)
1, 2 a 3 : £15 (aelod £12)

Maint A4 - cludiant +£5
1 a 2, A4 print mawr: £18 (aelod £14)
1, 2 a 3 A4 print mawr: £25 (aelod £20)

E-bostiwch eich archeb i
post@clera.org ac os dymunwch,
taliwch drwy PayPal yn uniongyrchol i
taliad.clera.org
neu ddrefnwch dalu drwy drosglwyddiad banc
neu siec pan yn archebu.


Discounts for sets

A5 size  (+delivery £3)
Alawon Sesiwn 1 & 2 together: £11,
(£9 to members)
Al Ses 1, 2 & 3  £15 (memb £12)

A4 size - delivery +£5

1 & 2, A4 large print: £18 (members £14)
1, 2 & 3 A4 large print: £25 (members £20)

E-mail your order to
post@clera.org and if you wish,
make direct
PayPal payment to
taliad@clera.org
or arrange to pay by bank transfer or cheque when placing your order.
Pwt ar y Bys
Ar gyfer decheruwyrLlyfr A5 + 2 CD
60 alaw Gymreig gyda recordiau o bob un yn araf a hefyd yn gyflym fel sy'n arferol a nodiant hefyd.
Pris £12 (aelod £10) + £3 post

Pwt ar y Bys
A5 book + 2 CDs  - for beginners
60 Welsh tunes with CD recordings at slow and normal speed and notation for each tune.
Price  £12 (memb £10) + £3 post
CD Y Glerorfa yn fyw/live
Crynoddisg o'r recordiad o gyngerdd y Glerorfa, cerddofa Clera, yn y Galeri yng Nghaernarfon yn Ebrill 2009.
12 set o alawon gorau'r Glerorfa

Pris £6 (aelod £5) + £3 post

Y Glerorfa - yn fyw/live CD
A live recording of a concert given by the Clera Orchestra, Y Glerorfa in Y Galeri, Caernarfon in April 2009.
12 sets of Y Glerorfa's best tunes tunes.

Price  £6 (memb £5) + £3 post
Hobed
Llyfr A5
Llyfr nodiant gyda threfniadau 52 o alawon Gymreig mewn 14 set gan gynnwys y rheini ar CD y Glerorfa.
Pris £6 (aelod £5)
+ £3 post Hobed
A5 book
Musical notation of the Clerorfa arrangements of 52 Welsh tunes in 14 sets including those on the Clerorfa CD.
Price  £6 (memb £5) + £3 post
Aelodaeth Clera
£10 y flwyddyn
, (£5 digyflog, £15 teulu)
Mae'r flwyddyn aelodaeth yn rhedeg
o Ionawr 1 i Ragfyr 31.
Cliciwch yma am ffurflen ymaelodi.
Clera Membership 
£10pa,
(£5 unwaged, £15 family)
The membership year runs
from January 1 to December 31.
Click here for a membership form.
Cerddoriaeth Gymreig di-dor
www.folkradiocymru.com
Non-stop Welsh traditonal music

Mae manylion cyswllt trefnwyr wedi'u cynnwys yn rhestri'r Sesiynau a'r Clybiau Alawon
ond cysylltwch â'r arweinydd i gadarnhau trefniadau.
Mae ein gwefan
www.alawoncymru.com yno i ddysgu, adolygu a chwarae ein treftadaeth wych o alawon gyda set newydd yn cael ei ychwanegu bob mis
.
  Cynigwn 3 cyfrol o lyfrau Alawon Sesiwn,  gyda detholiadau o setiau alawon o'r casgliad sydd ar y wefan.
Gall aelodau hefyd ymuno â sesiwynau dysgu Zŵm.
You will find contact details of organisers included in the Sessions and Tune Club listings, but check with the contact person to confirm activities.
Our tunes website
www.alawoncymru.com is there for you to learn, revise and play along with our great heritage of Welsh tunes with a new set added each month.
3 volumes of our tune book series Alawon Sesiwn are available, with tune sets chosen from the website.
Members can join our Zoom learning sessions too.

Gwybodaeth bellach:
meurig@sesiwn.com
Mike Lease
Meurig Williams

Further information from:
meurig@sesiwn.com

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i wybod mwy am Clera
Logo Clera
GWYBODAETH DYDDIADUR SESIYNAU BLOG SESIYNAU
ALAWON CYSYLLTIADAU
INFORMATION EVENTS DIARY
SESSIONS SESSION BLOG TUNES CONTACTS
WG logo
ACW logo
Lottery logo