Cymdeithas
Offerynnau Traddodiadol Cymru
HAFAN
Dysgwch a chwaraewch Gerddoriaeth Draddodiadol Gymreig

The Society for the
Traditional Instruments of Wales
HOME
Learn and play
Welsh Traditional Music

Sesiynau Dyddiadur Clybiau Alawon
Digwyddiadur
Alawon Cysylltu
Sessions Events Diary
Tune Clubs
Blog Tunes Contact
Sesiwn Cymro-Galisiadd
Yr Albany, 105 Donald Street
Y Rhath, Caerdydd  CF24 4TL
Iau/Thurs
20/2/2020
20.30-23.00
Cardiff Welsh-Galician Session
The Albany, 105 Donald Street,
Roath, Cardiff  CF24 4TL
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Sesiwn Agored
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sad / Sat
22/3/2020
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club - Open Session
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
24/2/2020
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Cyfeilio i ddawnswyr Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
24/2/2020
19.30 - 21.30
Playing for Aberystwyth Dancers
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Sesiwn Caerdydd
Y Goat Major

33 Stryd Fawr, Canol Caerdydd  CF10 1PU

Llun/Mon
24/2/2020
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Goat Major
33 High Street, Cardiff City Centre  CF10 1PU
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
25/2/2020
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Sesiwn Pentyrch
Y Lewis Arms, Heol Goch
Pentyrch, CAERDYDD  CF15 9PN
Iau/Thurs
27/2/2020
20.30-23.00
Pentyrch Session
The Lewis Arms, Heol Goch,
Pentyrch, CARDIFF  CF15 9PN
Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Sad/Sat
29/2/2020
12.00 - 14.00
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND


Argraffiad newydd o Alawon Sesiwn l!
Llyfr A5 o 81 alaw traddodiadol Cymreig
mewn 26 set sesiwn gyda rhwymiad gwifr.
Pris £6 (£5 i aelodau) + £3 cludiant
Fersiwn print mawr A4: £8 (aelodau £6) + clThe new print of Alawon Sesiwn 1 is here!
An A5 fold-flat book of 81 Welsh tunes
arranged in 26 session sets with wire binding.
Price £6 (£5 to members) + £3 delivery
A4 large print version: £8 (members £6) + del

Alawon Sesiwn 2, llyfr A5 o 74 alaw traddodiadol Cymreig wedi'u trefnu mewn 27 set sesiwn gyda rhwymiad gwifr.
Pris £6 (£5 i aelodau) + £3 cludiant
Fersiwn print mawr A4: £8 (aelod £6.50) + cl


Alawon Sesiwn 2, an A5 fold-flat book of 74 Welsh tunes arranged in 27 session sets, now with wire binding
Price £6 (£5 to members) + £3 delivery
A4 large print version: £8 (members £6.50)
Gostyngiad arbennig:
Sesiwn 1 a 2 gyda'i gilydd: £11
(£9 i aelodau)
1 a 2, A4 print mawr: £15 (aelod £12)
E-bostiwch eich archeb i: post@clera.org

Special discount:
Alawon Sesiwn 1 and 2 together: £11,
(£9 to members)
1 and 2, A4 large print: £15 (members £12)
E-mail your order to post@clera.org
Aelodaeth Clera
£10 y flwyddyn
, (£5 digyflog, £15 teulu)
Mae'r flwyddyn aelodaeth yn rhedeg
o Ionawr 1 i Ragfyr 31.
Cliciwch yma am ffurflen ymaelodi.
Clera Membership 
£10pa,
(£5 unwaged, £15 family)
The membership year runs
from January 1 to December 31.
Click here for a membership form.

Daeth cyfnod ariannu Alawon Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru i ben ar Fai 31ain 2014 ond mae'r clybiau alawon yn parhau.
Cynhaliwn y wefan hon er mwyn hysbysebu clybiau alawon a  gweithdai Clera a sesiynau sydd yn rhedeg ar draws Gymru, a hefyd fel adnodd alawon i'w chwarae.
Os hoffech ymuno â Chlwb Alawon neu hyd yn oed trefnu un,
cysylltwch â ni.


The period of funding Alawon Cymru' activities by the Wales Arts Council ended on May 31st 2014, but tune clubs and sessions carry on.
We are maintaining this website in order to publicise Clera tune clubsworkshops
and sessions that are running across Wales, and also as a source of tunes to play.
If you would like to get involved in
attending or running a Tune Club
then please contact us.

Gwybodaeth bellach:
meurig@sesiwn.com
02920 628300
Mike Lease
Meurig Williams

Further information from:
meurig@sesiwn.com
02920 628300

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i wybod mwy am Clera
Logo Clera
GWYBODAETH DYDDIADUR GWEITHDAI BLOG GWEITHDAI
ALAWON CYSYLLTIADAU
INFORMATION EVENTS DIARY
WORKSHOPS WORKSHOP BLOG TUNES CONTACTS
WG logo
ACW logo
Lottery logo